Upcoming Events

Microsoft Excel 2016 Nivo 3 Registration required
Monday
September
25
10:30​am
Event Categories: Education & Learning
Aprann kijan pou kreye fòmil ak fonksyon de baz avèk ki lè pou itilize selil relative ak absolit. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole. This class is taught in Haitian Creole.
Learn more >
Aprann Kòman Pou Tape Registration required
Monday
September
25
11:45​am
Event Categories: Basic Tech Skills
Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole. #HCreole #tec101
Learn more >
ELLIS Orientation Registration required
Monday
September
25
2:00​pm
Event Categories: Basic Tech Skills
Learn how to use ELLIS to begin or improve your English language skills. This ESOL software provides lessons through watching, listening, practicing, and speaking. ¡Aprenda como utilizar ELLIS para comenzar o mejorar sus destrezas en el inglés! Este programa de ESOL (Inglés para personas que hablan otro idioma) provee lecciones que le permitirán observar, escuchar, practicar y repetir el inglés. Aprann kòman pou itilize ELLIS pou ka kòmanse osinon amelyore langaj ou nan anglè !nan Lojisyèl ESOL sa ou kapab aprann anglè pandan ou ap gade image yo, tande moun kap pale-a, fè praktik avèk pale tou. #tec101 #ellis
Learn more >
Game Changer Afterschool Adventures No registration required
Monday
September
25
4:00​pm
Gaming and homework help collide at the library. Complete your homework with the help of a tutor, and then join your peers for awesome adventures playing Dungeons and Dragons? and Magic: The Gathering®. You've never had an afterschool program like this before! #tween #afterschool #gamechanger
Learn more >
Microsoft Excel 2016 Nivo 4 Registration required
Tuesday
September
26
10:30​am
Event Categories: Education & Learning
Aprann kijan pou Travay avèk diferan fèy kalkil, lyen selil nan yon fèy kalkil, avèk proteje yon fèy kalkil. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole. This class is taught in Haitian Creole.
Learn more >

Website Feedback

For technical assistance, please use the Help Desk form.