Upcoming Events

Kijan Pou Itilize Souri ak Klavye a Registration required
Monday
May
1
10:30​am
Event Categories: Basic Tech Skills
Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole. #HCreole #tec101
Learn more >
Kijan Pou Itilize Souri ak Klavye a Registration required
Monday
May
1
11:45​am
Event Categories: Basic Tech Skills
Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole. #HCreole #tec101
Learn more >
ELLIS Orientation Registration required
Monday
May
1
2:00​pm
Event Categories: Basic Tech Skills
Learn how to use ELLIS to begin or improve your English language skills. This ESOL software provides lessons through watching, listening, practicing, and speaking. ¡Aprenda como utilizar ELLIS para comenzar o mejorar sus destrezas en el inglés! Este programa de ESOL (Inglés para personas que hablan otro idioma) provee lecciones que le permitirán observar, escuchar, practicar y repetir el inglés. Aprann kòman pou itilize ELLIS pou ka kòmanse osinon amelyore langaj ou nan anglè !nan Lojisyèl ESOL sa ou kapab aprann anglè pandan ou ap gade image yo, tande moun kap pale-a, fè praktik avèk pale tou. #tec101 #ellis
Learn more >
Aprann Kòman Pou Tape Registration required
Tuesday
May
2
10:30​am
Event Categories: Basic Tech Skills
Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole. #HCreole #tec101
Learn more >
Aprann Kòman Pou Tape (Forms) Registration required
Tuesday
May
2
11:45​am
Event Categories: Basic Tech Skills
Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole. #HCreole #tec101
Learn more >

Website Feedback

For technical assistance, please use the Help Desk form.