On May 9th, the new ocls.info will arrive! All webpages and URLs in the www.ocls.info website* will change as we switch to our new and improved site. When this happens, bookmarks, favorites, and links to this page may cease to work OR may redirect you to a page on the new site which contains similar content. Learn more about the new site!


*Please note that the redesign does not include the library's catalog or the event & class registration system.

Library Catalog
Virtual Library
Classes & Programs
Downloadable Media
Databases
Kids, Tweens & Teens
Press Room
Get Your Card
Locations
About Us

View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Jwenn Klas Odinatè an Kreyòl

Nan 25 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2 3 »

10:30
AM

Kijan Pou Itilize Souri ak Klavye a

Monday, May 02, 2016 at South Trail Branch Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole. #HCreole

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:45
AM

Kijan Pou Itilize Souri ak Klavye a

Monday, May 02, 2016 at South Trail Branch Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole. #HCreole

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

7:00
PM

Kijan Pou Itilize Souri ak Klavye a

Monday, May 02, 2016 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:30
AM

Aprann Kòman Pou Tape

Tuesday, May 03, 2016 at South Trail Branch Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole. #HCreole

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:45
AM

Aprann Kòman Pou Tape

Tuesday, May 03, 2016 at South Trail Branch Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole. #HCreole

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:15
AM

Microsoft Excel 2013 Nivo 1

Thursday, May 05, 2016 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann tablo konsèp ak tèminoloji. Aprann kijan pou kreye yon tablo debaz ak kijan pou aplike yon fòmil debaz. Itilize divès sòt de zouti Pou amelyore fason ou presante yon tablo. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole. #officetraining #HCreole

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:30
AM

Microsoft Excel 2013 Nivo 2

Thursday, May 05, 2016 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann karakteristik otomatik, zouti for fòmataj avanse,avèk kijan pou aplike fonksyon the baz lè'w ap fè kalkilasyon. Odyans Rekòmande: Adilt Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole. #officetraining #HCreole

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:30
AM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Monday, May 09, 2016 at South Trail Branch Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole. #HCreole

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:45
AM

Aprann Kòman Pou Tape

Monday, May 09, 2016 at South Trail Branch Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole. #HCreole

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

5:30
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Monday, May 09, 2016 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

Paj: 1 2 3 »

 
OCLS - Orlando, Florida
Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe | Special Taxing District Information