Library Catalog
Virtual Library
Classes & Programs
Downloadable Media
Databases
Kids, Tweens & Teens
Press Room
Get Your Card
Locations
About Us

View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Jwenn Klas Odinatè an Kreyòl

Nan 39 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2 3 4 »

11:15
AM

Microsoft Word 2010 Nivo 1

Monday, October 20, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Apran konsèp ak t èminoloji. Vini alèz avèk environman Microsoft Word epi itilize bazik fiti nan Microsoft Word pou ka Kreye yon dokiman. Odyans rekòmande : Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

12:30
PM

Microsoft Word 2010 Nivo 2

Monday, October 20, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Aprann kòman pou sèvi avèk opsyon Atizay yo ak kijan pou aplike estil Pou ka amelyore aparans yon dokiman. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

2:00
PM

Microsoft Word 2010 Nivo 3

Monday, October 20, 2014 at South Trail Branch Registration Required

Aprann kijan pou kreye tablo pou'w ka òganize done pli byen. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

3:15
PM

Microsoft Word 2010 Nivo 3

Monday, October 20, 2014 at South Trail Branch Registration Required

Aprann kijan pou kreye tablo pou'w ka òganize done pli byen. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

4:30
PM

Microsoft PowerPoint 2010 Nivo 1

Tuesday, October 21, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Konpran konsèp presantasyon ak tèminoloji yo. Vini alèz avèk anvironman PowerPoint-an lè ou ap kreye yon prezantasyon. Odyans rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

5:45
PM

Microsoft PowerPoint 2010 Nivo 2

Tuesday, October 21, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Konpran konsèp presantasyon ak tèminoloji yo. Vini alèz avèk anvironman PowerPoint-an lè ou ap kreye yon prezantasyon. Odyans rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:30
AM

Imèl Nivo 1

Thursday, October 23, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Nou montre ou kòman pou kreye yon kont imèl. Epi tou kòman pou voye, resevwa ak òganize imèl sou entènèt . Odyans rekòmande : Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:30
AM

Entènèt Nivo 2

Thursday, October 23, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann teknik motè rechèch yo pou- w ka jwenn egzakteman sa w ap chèche sou entènèt la. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:45
AM

Imèl Nivo 2

Thursday, October 23, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Aprann kijan pou konpoze ak voye mesaj elektwonik ki gen dokiman tache ladan. Vin abitye avèk reponn epi ranvwa mesaj. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:30
AM

Lèt Pou Moun Kap Chèche Travay

Friday, October 24, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Aprann Kòman pou pou ekri ak fòma lèt pwofesyonèl lè w'ap voye yon rezime ak kòman pou di mèsi aprè entèvyou-a. Nan klas sa, nap itilize modèl lèt ki nan Microsoft Word 2010. Klas sa fè pati yon seri de klas pou moun kap chèche travay. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

Paj: 1 2 3 4 »

 
OCLS - Orlando, Florida
Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe