Library Catalog
Innovations @ OCLS
Virtual Library
Classes & Programs
Downloadable Media
Databases
Kids, Tweens & Teens
Press Room
Get Your Card
Locations
About Us

View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Jwenn Klas Odinatè an Kreyòl

Nan 68 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2 3 4 5 6 7 »

10:30
AM

Microsoft Word 2010 Nivo 4

Thursday, April 24, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Aprann kijan pou ajout yon paj kouvèti ak nimero paj yo. Vini familye avèk opsyon paj oryantasyon yo epi tou opsyon chache ak ranplase-a. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:30
AM

Kòman Pou Itilize Souri ak Klavye a

Thursday, April 24, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt Add to Link Text in Evanced: Ki klas ou bezwen avan sa : Sourit ak Klavye This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:30
AM

Microsoft Excel 2010 Nivo 2

Friday, April 25, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Aprann karakteristik otomatik, zouti for fòmataj avanse,avèk kijan pou aplike fonksyon the baz lè'w ap fè kalkilasyon. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:45
AM

Open Lab: Microsoft Excel 2010 Nivo 2

Friday, April 25, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Aprann karakteristik otomatik, zouti for fòmataj avanse,avèk kijan pou aplike fonksyon the baz lè'w ap fè kalkilasyon. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:30
AM

Entènèt Nivo 2

Saturday, April 26, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann teknik motè rechèch yo pou- w ka jwenn egzakteman sa w ap chèche sou entènèt la. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:30
AM

Microsoft PowerPoint 2010 Nivo 1

Monday, April 28, 2014 at South Trail Branch Registration Required

Konpran konsèp presantasyon ak tèminoloji yo. Vini alèz avèk anvironman PowerPoint-an lè ou ap kreye yon prezantasyon. Odyans rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

5:30
PM

Imèl Nivo 1

Monday, April 28, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Nou montre ou kòman pou kreye yon kont imèl. Epi tou kòman pou voye, resevwa ak òganize imèl sou entènèt . Odyans rekòmande : Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

7:00
PM

Imèl Nivo 2

Monday, April 28, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann kijan pou konpoze ak voye mesaj elektwonik ki gen dokiman tache ladan. Vin abitye avèk reponn epi ranvwa mesaj. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:30
AM

Microsoft PowerPoint 2010 Nivo 2

Tuesday, April 29, 2014 at South Trail Branch Registration Required

Konpran konsèp presantasyon ak tèminoloji yo. Vini alèz avèk anvironman PowerPoint-an lè ou ap kreye yon prezantasyon. Odyans rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:45
AM

Microsoft PowerPoint 2010 Nivo 2

Tuesday, April 29, 2014 at South Trail Branch Registration Required

Konpran konsèp presantasyon ak tèminoloji yo. Vini alèz avèk anvironman PowerPoint-an lè ou ap kreye yon prezantasyon. Odyans rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

Paj: 1 2 3 4 5 6 7 »

 
OCLS - Orlando, Florida
Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe