Library Catalog
Virtual Library
Classes & Programs
Downloadable Media
Databases
Kids, Tweens & Teens
Press Room
Get Your Card
Locations
About Us

View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Jwenn Klas Odinatè an Kreyòl

Nan 18 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2 »

5:30
PM

Microsoft Word 2010 Nivo 3

Monday, November 24, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann kijan pou kreye tablo pou'w ka òganize done pli byen. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

7:00
PM

Microsoft Word 2010 Nivo 4

Monday, November 24, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann kijan pou ajout yon paj kouvèti ak nimero paj yo. Vini familye avèk opsyon paj oryantasyon yo epi tou opsyon chache ak ranplase-a. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

2:00
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Monday, December 01, 2014 at South Trail Branch Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

3:15
PM

Aprann Kòman Pou Tape

Monday, December 01, 2014 at South Trail Branch Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:30
AM

Microsoft Excel 2010 Nivo 1

Tuesday, December 02, 2014 at South Trail Branch Registration Required

Aprann tablo konsèp ak tèminoloji. Aprann kijan pou kreye yon tablo debaz ak kijan pou aplike yon fòmil debaz. Itilize divès sòt de zouti Pou amelyore fason ou presante yon tablo. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:15
AM

Ekri Rezime CV

Thursday, December 04, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann kòman pou planifye, ekri ak fòma yon rezime profesyonèl lè w'ap itilize modèl ki nan Microsoft Word 2011 avèk lòt resous pou kreye Kourikouloum-vite. Klas sa fè pati yon seri de klas pou moun kap chèche travay. Odyans Rekòmande: Adilt Add to Link Text in Evanced: Klas ou bewen avan sa: Microsoft Word Nivo 1 This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:30
AM

Lèt Pou Moun Kap Chèche Travay

Thursday, December 04, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann Kòman pou pou ekri ak fòma lèt pwofesyonèl lè w'ap voye yon rezime ak kòman pou di mèsi aprè entèvyou-a. Nan klas sa, nap itilize modèl lèt ki nan Microsoft Word 2011. Klas sa fè pati yon seri de klas pou moun kap chèche travay. Odyans Rekòmande: Adilt Add to Link Text in Evanced: Klas ou bewen avan sa: Microsoft Word Nivo 1 This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

1:30
PM

Chèche ak Aplike Pou Travay Sou Entènèt

Thursday, December 04, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize divès resous sou entènèt lè ou ap chèche ak aplike pou travay. Ou pral vini abitye avèk anpil sit popilè ki gen rapò ak chèche travay epi kesyon komen sou aplikasyon travay. Klas sa fè pati yon seri de klas pou moun kap chèche travay. Odyans Rekòmande: Adilt Add to Link Text in Evanced: Klas ou bewen avan sa: imèl Nivo 1 This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

2:00
PM

Entènèt Nivo 1

Tuesday, December 09, 2014 at South Trail Branch Registration Required

Aprann tout konsèp ak tèminoloji entènèt la. Epi tou Vinn abitye avèk ki jan pou navige sou entènèt la. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:15
AM

Imèl Nivo 1

Thursday, December 11, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Nou montre ou kòman pou kreye yon kont imèl. Epi tou kòman pou voye, resevwa ak òganize imèl sou entènèt . Odyans rekòmande : Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

Paj: 1 2 »

 
OCLS - Orlando, Florida
Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe