Library Catalog
Virtual Library
Classes & Programs
Downloadable Media
Databases
Kids, Tweens & Teens
Press Room
Get Your Card
Locations
About Us

View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Jwenn Klas Odinatè an Kreyòl

Nan 13 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2 »

5:30
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Monday, February 08, 2016 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

7:00
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 2

Monday, February 08, 2016 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann kijan pou kreye, renome, efase, epi òganize fiche ak dosye sou òdinatè ou. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:15
AM

Microsoft Excel 2013 Nivo 3

Thursday, February 11, 2016 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann kijan pou kreye fòmil ak fonksyon de baz avèk ki lè pou itilize selil relative ak absolit Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:30
AM

Microsoft Excel 2013 Nivo 4

Thursday, February 11, 2016 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann kijan pou Travay avèk diferan fèy kalkil, lyen selil nan yon fèy kalkil, avèk proteje yon fèy kalkil. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:45
AM

Microsoft Word 2013 Nivo 3

Friday, February 12, 2016 at Washington Park Branch Registration Required

Aprann kòman pou sèvi avèk opsyon Atizay yo ak kijan pou aplike estil Pou ka amelyore aparans yon dokiman. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole. #officetraining

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

1:00
PM

Microsoft Word 2010 Nivo 4

Friday, February 12, 2016 at Washington Park Branch Registration Required

Aprann kijan pou ajout yon paj kouvèti ak nimero paj yo. Vini familye avèk opsyon paj oryantasyon yo epi tou opsyon chache ak ranplase-a. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

7:00
PM

Entènèt Nivo 2

Monday, February 15, 2016 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann teknik motè rechèch yo pou- w ka jwenn egzakteman sa w ap chèche sou entènèt la. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:15
AM

Ekri Rezime CV

Thursday, February 18, 2016 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann kòman pou planifye, ekri ak fòma yon rezime profesyonèl lè w'ap itilize modèl ki nan Microsoft Word 2011 avèk lòt resous pou kreye Kourikouloum-vite. Klas sa fè pati yon seri de klas pou moun kap chèche travay. Odyans Rekòmande: Adilt Add to Link Text in Evanced: Klas ou bewen avan sa: Microsoft Word Nivo 1 This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

3:15
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Saturday, February 20, 2016 at Washington Park Branch Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:30
AM

Microsoft Excel 2013 Nivo 1

Monday, February 22, 2016 at South Trail Branch Registration Required

Aprann tablo konsèp ak tèminoloji. Aprann kijan pou kreye yon tablo debaz ak kijan pou aplike yon fòmil debaz. Itilize divès sòt de zouti Pou amelyore fason ou presante yon tablo. Odyans Rekòmande: Adilt This class is taught in Haitian Creole. #officetraining #HCreole

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

Paj: 1 2 »

 
OCLS - Orlando, Florida
Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe | Special Taxing District Information