Library Catalog
Virtual Library
Classes & Programs
Downloadable Media
Databases
Kids, Tweens & Teens
Press Room
Get Your Card
Locations
About Us

View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Jwenn Klas Odinatè an Kreyòl

Nan 44 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2 3 4 5 »

10:15
AM

Microsoft PowerPoint 2010 Nivo 1

Thursday, August 21, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Konpran konsèp presantasyon ak tèminoloji yo. Vini alèz avèk anvironman PowerPoint-an lè ou ap kreye yon prezantasyon. Odyans rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

4:00
PM

Imèl Nivo 1

Monday, August 25, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Nou montre ou kòman pou kreye yon kont imèl. Epi tou kòman pou voye, resevwa ak òganize imèl sou entènèt . Odyans rekòmande : Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

5:30
PM

Imèl Nivo 2

Monday, August 25, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann kijan pou konpoze ak voye mesaj elektwonik ki gen dokiman tache ladan. Vin abitye avèk reponn epi ranvwa mesaj. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

7:00
PM

Microsoft PowerPoint 2010 Nivo 1

Monday, August 25, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Konpran konsèp presantasyon ak tèminoloji yo. Vini alèz avèk anvironman PowerPoint-an lè ou ap kreye yon prezantasyon. Odyans rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

4:30
PM

Aprann Kòman Pou Tape

Tuesday, August 26, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:30
AM

Kòman Pou Itilize Souri ak Klavye a

Thursday, August 28, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt Add to Link Text in Evanced: Ki klas ou bezwen avan sa : Sourit ak Klavye This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

1:30
PM

Microsoft PowerPoint 2010 Nivo 1

Thursday, August 28, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Konpran konsèp presantasyon ak tèminoloji yo. Vini alèz avèk anvironman PowerPoint-an lè ou ap kreye yon prezantasyon. Odyans rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

2:00
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Saturday, August 30, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

3:15
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 2

Saturday, August 30, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann kijan pou kreye, renome, efase, epi òganize fiche ak dosye sou òdinatè ou. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

5:30
PM

Microsoft Excel 2010 Nivo 3

Monday, September 01, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Aprann kijan pou kreye fòmil ak fonksyon de baz avèk ki lè pou itilize selil relative ak absolit Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

Paj: 1 2 3 4 5 »

 
OCLS - Orlando, Florida
Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe