Library Catalog
Virtual Library
Classes & Programs
Downloadable Media
Databases
Kids, Tweens & Teens
Press Room
Get Your Card
Locations
About Us

View Classes in English

Klas Òdinatè

Nou gen yon gran varyete klas òdinatè nan Sistèm Bibliyotèk Depatman Orang lan ki fèt pou satisfè bezwen ou nan domèn òdinatè epi ede-w reyalize objektif ou. Nou gen profesè ki gen anpil eksperyans e ki ekspè tou nan domèn òdinatè.

Jwenn Klas Odinatè an Kreyòl

Nan 52 klas yo gade 1 - 10.

Paj: 1 2 3 4 5 6 »

11:30
AM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Thursday, July 31, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

1:30
PM

Fondasyon Òdinatè Nivo 2

Thursday, July 31, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann kijan pou kreye, renome, efase, epi òganize fiche ak dosye sou òdinatè ou. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

2:30
PM

Microsoft Word 2010 Nivo 1

Friday, August 01, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Apran konsèp ak t èminoloji. Vini alèz avèk environman Microsoft Word epi itilize bazik fiti nan Microsoft Word pou ka Kreye yon dokiman. Odyans rekòmande : Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

3:45
PM

Microsoft Word 2010 Nivo 2

Friday, August 01, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Aprann kòman pou sèvi avèk opsyon Atizay yo ak kijan pou aplike estil Pou ka amelyore aparans yon dokiman. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

10:15
AM

Fondasyon Òdinatè Nivo 1

Saturday, August 02, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann fondasyon òdinatè-a ak tèminoloji yo. Vinn alèz avèk senbòl ki nan ekran-an ak kòman pou deplase sourit la nan ekran-an. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:30
AM

Fondasyon Òdinatè Nivo 2

Saturday, August 02, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann kijan pou kreye, renome, efase, epi òganize fiche ak dosye sou òdinatè ou. Odyans Rekòmande: Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

11:15
AM

Kijan Pou Itilize Souri ak Klavye a

Monday, August 04, 2014 at Washington Park Branch Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

2:00
PM

Kijan Pou Itilize Souri ak Klavye a

Monday, August 04, 2014 at South Trail Branch Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

3:15
PM

Aprann Kòman Pou Tape

Monday, August 04, 2014 at South Trail Branch Registration Required

Apran kòman pou plase men ou kòrèk sou klavye-a avèk kòman pou ogmante vitès daktilograf ou. Nan klas sa ou ap itilize yon program ki rele TypingMaster sou entènèt. Odyans rekòmande : Adilt This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

7:00
PM

Kòman Pou Itilize Souri ak Klavye a

Monday, August 04, 2014 at Hiawassee Branch Registration Required

Aprann Kòman pou pou itilize sourit ak klavye-a. nou fè ou fè pratik pou'w ka aprann deplase sourit la nan ekran-an. Epi tou, nou fè ou fè pratik nan klas la pou ka vinn alèz lè ou ap itilize klavye a. Odyans rekòmande : Adilt Add to Link Text in Evanced: Ki klas ou bezwen avan sa : Sourit ak Klavye This class is taught in Haitian Creole.

Event DetailsRemind Me of This EventDownload to CalendarEmail a FriendPrint

Paj: 1 2 3 4 5 6 »

 
OCLS - Orlando, Florida
Copyright Orange County Library System | All rights reserved | Assistive Services | Privacy Policy | Be Internet Safe